ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 (4)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายสุธน เชี่ยวชาญร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายสุธน เชี่ยวชาญ (2)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ณ ห้องนพรัตน์   โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ทการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท (30)
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี้ยมชมกิจการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี้ยมชมกิจการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายชัยเลิศ บุษวรรณโณ เมื่อวันที่   11 พฤศจิกายน 2553สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายชัยเลิศ บุษวรรณโณ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 (1)
กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 26 ปี สายใยสัมพันธ์ สานฝัน สอ.สธ.กระบี่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553   ณ ห้องอาหารโรงแรมโกลเด้น ฮิลล์กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 26 ปี สายใยสัมพันธ์ สานฝัน สอ.สธ.กระบี่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ ห้องอาหารโรงแรมโกลเด้น ฮิลล์ (48)
คณะกรรมการสอ.รพ.หาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชม วันที่ 6 ต.ค. 53คณะกรรมการสอ.รพ.หาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชม วันที่ 6 ต.ค. 53 (16)
กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2553กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2553 (20)
กิจกรรมร่วมไว้อาลัยต่อครอบครัวของสมาชิกกิจกรรมร่วมไว้อาลัยต่อครอบครัวของสมาชิก (2)
กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมปี 53 รุ่นที่ 2กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมปี 53 รุ่นที่ 2 (13)
กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมปี 53 รุ่นที่ 1กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมปี 53 รุ่นที่ 1 (17)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 (17)
กิจกรรมฝึกอบรมทำขนมกะหรี่พัพท์รุ่น 2กิจกรรมฝึกอบรมทำขนมกะหรี่พัพท์รุ่น 2 (12)
การจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดทำแผนกลยุทธ์ (13)
ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมให้กับสมาชิกฝึกอบรมวิชาชีพเสริมให้กับสมาชิก (27)
หน้า 7 จาก 7