สมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัล พัดลม จากสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ได้แก่ นายนพรุจ สัมมาชีพ สมาชิกเลขที่ 2610
kpsc_6201_01
kpsc_6201_02
kpsc_6201_03
 
จำนวนที่จะแสดง