วันที่ 20-21 ก.ค. 2562 สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพัทลุง
KPSC_620720_001
KPSC_620720_002
KPSC_620720_003
KPSC_620720_004
KPSC_620720_005
KPSC_620720_006
KPSC_620720_007
KPSC_620720_008
KPSC_620720_009
KPSC_620720_010
KPSC_620720_011
KPSC_620720_012
KPSC_620720_013
KPSC_620720_014
KPSC_620720_015
KPSC_620720_016
KPSC_620720_017
KPSC_620720_018
KPSC_620720_019
KPSC_620720_020
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 4