วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ นายอนันต์ ปิ่นทองพันธ์ นางนุชรี ทองเจิม พร้อมด้วยนางวิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้ก่อตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ พร้อมรับรางวัล สหกรณ์ต้นแบบในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสหกรณ์ รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด และรับเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ จากนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ จำกัด อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

 

kpsc_630226_01
kpsc_630226_02
kpsc_630226_03
kpsc_630226_04
kpsc_630226_05
kpsc_630226_06
kpsc_630226_07
kpsc_630226_08
 
จำนวนที่จะแสดง