ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการการยื่นกู้และจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกพนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน