แผนการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2561


กิจกรรม

เดือน
กพ.
มี.ค
เม.ย
พ.ค.
มิ.ย
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อำนวยการ

-

27

25

23

27

25

29

26

24

28

26

ประจำเดือน

-

28

26

24

28

26

30

27

25

29

27

เงินกู้ 1/8/
15/22
2/8/15/
22/29
5/12/
19/26
3/10/
17/24
7/14/
21/28
5/12/
19/26
2/9/
16/23/30
6/13/
20/27
4/11/
18/25
1/8/
15/22/29
6/13/
20/27
ศึกษาและประชาสัมพันธ์
-
- -
9
6
10 8 12 10 7 12

***แผนการประชุมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้***