ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

กำหนดการ 

ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  

ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 

ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

----------------------------------------- 

เวลา 08.45 น.   - คณะเจ้าภาพนำพุ่มผ้าป่าสามัคคีพร้อมกันบริเวณ ศาลหลักเมือง หน้าศาลากลาง 

   จังหวัดกระบี่ 

เวลา 09.00 น.   ขบวนแห่พุ่มผ้าป่าสามัคคีจากหน้าศาลหลักเมือง ไปยังห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4         

                           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

เวลา 09.30        - คณะผู้มีจิตศรัทธา แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข     

   กระบี่ จำกัด หน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชน     

   ต่างๆ นำผ้าพุ่มป่าสามัคคี มาพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4  สำนักงาน 

   สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  

เวลา 10.00 น. – นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีเดินทาง 

   มาถึงบริเวณพิธี 

เวลา 10.20 น. – ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนาบุญ/กรวดน้ำ 

              /รับพร 

เวลา 11.00 น.  – ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 

เวลา 12.00 น.  – ผู้มาร่วมพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน เสร็จพิธี 

 

[เอกสารแนบ ...]