เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด นายสวรรค์ ต่อติด รองประธานกรรมการ และกรรมการสมาคมสสธท. เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสธท. ล้านที่ 1 ให้ทายาทผู้เสียชีวิตนายสามารถ ราชสมบูรณ์ สมาชิกสมทบศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาทเศษ ในนาม สหกรณ์ และ สสธท.  ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ฯ

640825-1
640825-2
 
จำนวนที่จะแสดง