วันที่ 1 ก.ย. 64 นายสวรรค์ ต่อติด รองประธานกรรมการ และกรรมการสมาคมสสธท. ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสธท. ล้านที่ 1 ให้ทายาทผู้เสียชีวิตนางบุญเวียน ลีลากานต์ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จำนวนเงิน 1,009,543.61- บาท ในนามสหกรณ์ และ สสธท.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด

 

image0
image1
 
จำนวนที่จะแสดง