ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเหนือคลอง และโรงพยาบาลเกาะลันตา ตามโครงการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำปี 2562 ประกอบไปด้วย เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ  จำนวน 6 เครื่อง เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องขูดหินปูน จำนวน 1 เครื่อง หัวขูดหินปูน จำนวน 16 ชิ้น เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 490,000.- บาท ด้วยหวังว่าการสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์และพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนได้
 
 
kpsc_630328_01
kpsc_630328_02
kpsc_630328_03
kpsc_630328_04
kpsc_630328_05
kpsc_630328_06
kpsc_630328_07
 
จำนวนที่จะแสดง