วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ทันตแพทย์เชาวลิต เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลลำทับ และโรงพยาบาลปลายพระยา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้หัวใจ 1 เครื่อง เครื่องStethhoscope จำนวน 8 เครื่อง ชุดตรวจหู Riester 2 ชุด เครื่องวัดความดันโลหิต 4 เครื่อง และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 2 เครื่อง มูลค่ารวม 230,000.- บาท ด้วยหวังว่าการสนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชนมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย และจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ และพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนได้

S__31703111
S__31703113
S__31703114
S__31703115
S__31703116
 
จำนวนที่จะแสดง