วันที่ 20-21 ก.ค. 2562 สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพัทลุง
KPSC_620720_021
KPSC_620720_022
KPSC_620720_023
KPSC_620720_024
KPSC_620720_025
KPSC_620720_026
KPSC_620720_027
KPSC_620720_028
KPSC_620720_029
KPSC_620720_030
KPSC_620720_031
KPSC_620720_032
KPSC_620720_033
KPSC_620720_034
KPSC_620720_035
KPSC_620720_036
KPSC_620720_037
KPSC_620720_038
KPSC_620720_039
KPSC_620720_040
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 4