วันที่ 20-21 ก.ค. 2562 สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพัทลุง
KPSC_620720_061
KPSC_620720_062
KPSC_620720_063
KPSC_620720_064
KPSC_620720_065
KPSC_620720_066
KPSC_620720_067
KPSC_620720_068
KPSC_620720_069
KPSC_620720_070
KPSC_620720_071
KPSC_620720_072
KPSC_620720_073
KPSC_620720_074
KPSC_620720_075
KPSC_620720_076
KPSC_620720_077
KPSC_620720_078
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 4