วันที่ 20-21 ก.ค. 2562 สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพัทลุง
KPSC_620720_041
KPSC_620720_042
KPSC_620720_043
KPSC_620720_044
KPSC_620720_045
KPSC_620720_046
KPSC_620720_047
KPSC_620720_048
KPSC_620720_049
KPSC_620720_050
KPSC_620720_051
KPSC_620720_052
KPSC_620720_053
KPSC_620720_054
KPSC_620720_055
KPSC_620720_056
KPSC_620720_057
KPSC_620720_058
KPSC_620720_059
KPSC_620720_060
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 4