บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ
สวัสดิการ
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 ก.ค. 2566 เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติ
[13 ก.ค. 2566] (ดู:96)
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ รวมจำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ...
[13 ก.ค. 2566] (ดู:142)
วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 โดยมีทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม น.ส.วรัญญู สะใบทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
[21 พ.ค. 2566] (ดู:289)
More
การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ 2.10


ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
Super Saving 2.50
แบบมีเป้าหมาย 3.00


ฝากประจำ 1ปี 3.00

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ฉุกเฉิน 5.95
ฉุกเฉินหมุนเวียน 5.95
สามัญ 5.95
สามัญพิเศษ 5.80
สามัญหุ้นค้ำ 5.55
สามัญเงินฝากค้ำ 5.05
พิเศษเคหะฯ 5.05
พิเศษซื้อที่ดิน 5.55
พิเศษลงทุนอาชีพ 5.80
พิเศษหมุนเวียน 5.95

 

กันยายน   2566
 จ อ พพฤ ศ สอา
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ASTV ผู้จัดการ-ข่าวออนไลน์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์
การบินไทย
แอร์เอเชีย
ปปง
กรุงไทย
กรุงเทพ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน