วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายอำนวย ห้วยลึก ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานสหกรณ์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

1
2
3
4
5
6
7
 
จำนวนที่จะแสดง