วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายอำนวย ห้วยลึก ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายศรราม สุนโท ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยนางวิมลรัตน์ ไสไทยผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานสหกรณ์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด จำนวน 33 คน

1
2
3
4
5
6
7
 
จำนวนที่จะแสดง