วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานสหกรณ์ โดยมีนายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

1
2
3
4
5
6
7
 
จำนวนที่จะแสดง