วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้ จำเป็นสำหรับเด็กพิการให้กับโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ตามโครงการ ปันน้ำใจให้น้อง ประจำปี 2565 โดยมีคณะคุณครู และเจ้าที่ประจำศูนย์ให้การต้อนรับ และรับมอบของใช้ต่าง ๆ
1
2
3
4
5
6
7
8
 
จำนวนที่จะแสดง