วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมสสธท. พร้อมด้วยนายสวรรค์ ต่อติด กรรมการสมาคมสสธท. มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของนางสาวษุนิรันดร์ ทิพย์อุดมเดช สมาชิกสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของสมาชิกรายนี้ด้วยค่ะ

thumbnail_image0
thumbnail_image2
thumbnail_image3
thumbnail_image4
 
จำนวนที่จะแสดง