วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้ก่อตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ พร้อมรับรางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด 
และรับเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ จากนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ จำกัด อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
จำนวนที่จะแสดง