วันที่ 29 กันยายน 2566 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลกระบี่ พร้อมมอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วันที่ 29 กันยายน 2566 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลกระบี่ พร้อมมอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

191057_0
319719_0
s__28524552_0
s__28524554_0
s__28524555_0
s__28524556_0
s__28524557_0
s__28524558_0
s__28524559_0
s__28524560_0
s__28524561_0
s__28524562_0
 
จำนวนที่จะแสดง