วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นายสาโรช หนูพงษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ฯ

kpsc_661125_01
kpsc_661125_02
kpsc_661125_03
kpsc_661125_04
kpsc_661125_05
kpsc_661125_06
kpsc_661125_07
kpsc_661125_08
kpsc_661125_09
kpsc_661125_10
kpsc_661125_11
kpsc_661125_12
kpsc_661125_13
kpsc_661125_14
kpsc_661125_15
kpsc_661125_16
kpsc_661125_17
kpsc_661125_18
 
จำนวนที่จะแสดง