ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 59 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอพระขอบคุณท่านวิทยากร  เจ้าหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษา รวมทั้งจนท.ทุกท่าน  ที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ประจำปี 2559เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 59 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอพระขอบคุณท่านวิทยากร เจ้าหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษา รวมทั้งจนท.ทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ประจำปี 2559 (7)
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (25)
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ร่วมกับร้านโจ๊กเหมี่ยวหลัน  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัดเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ร่วมกับร้านโจ๊กเหมี่ยวหลัน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด (16)
เมื่อวันพุธที่ 7 ต.ค. 58 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด  ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่เมื่อวันพุธที่ 7 ต.ค. 58 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่ (12)
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก.  ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย และมอบเงินสงเคราะห์ศพบิดาของคุณสัญญา รักษารัตน์ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย และมอบเงินสงเคราะห์ศพบิดาของคุณสัญญา รักษารัตน์  (1)
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด  ออกหน่วยให้บริการรับฝากเงินและเพิ่มหุ้นให้กับสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยาเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ออกหน่วยให้บริการรับฝากเงินและเพิ่มหุ้นให้กับสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยา (9)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกประจำปี 2558เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกประจำปี 2558 (28)
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด  (6)
นายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นางวรรณวิไล ก๊กใหญ่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกาะลันตา ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรถยนต์พลิกคว่ำจากการรีเฟอร์ผู้ป่วยนายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นางวรรณวิไล ก๊กใหญ่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกาะลันตา ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรถยนต์พลิกคว่ำจากการรีเฟอร์ผู้ป่วย (1)
ประธานกรรมการ กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวินัย ทองทิพย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด  ที่ไดัรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดประธานกรรมการ กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวินัย ทองทิพย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ที่ไดัรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (4)
ประธานกรรมการ ผู้จัดการ มอบของขวัญวันเกิดให้กับสมาชิก ประจำปี 2557ประธานกรรมการ ผู้จัดการ มอบของขวัญวันเกิดให้กับสมาชิก ประจำปี 2557 (10)
9 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด9 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (1)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน และศึกษาดูงานสหกรณ์วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน และศึกษาดูงานสหกรณ์ (5)
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยนเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยนเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (3)
นางวิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จัดการเป็นตัวแทนมอบของขวัญ เพื่อเป็นรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557  ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี่นางวิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จัดการเป็นตัวแทนมอบของขวัญ เพื่อเป็นรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ (1)