ภาพกิจกรรม
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สสธท.ให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตค่ะของนายอนันท์ ประจันเตมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สสธท.ให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตค่ะของนายอนันท์ ประจันเต (2)
ภาพกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดภาพกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด (1)
ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย  และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 20,000.-บาท แก่ทายาทของนายอนันท์ ประจันเต สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้เสียชีวิต  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 20,000.-บาท แก่ทายาทของนายอนันท์ ประจันเต สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา (2)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.56ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.56 (60)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายชิตชนินทร์ นิยมไทย เลขานุการ และนางวิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จัดการ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี เนื่องในโอกาศฉลองครบรอบ 40 ปีสหกรณ์ฯวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายชิตชนินทร์ นิยมไทย เลขานุการ และนางวิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จัดการ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี เนื่องในโอกาศฉลองครบรอบ 40 ปีสหกรณ์ฯ (1)
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 55 คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงิน  สงเคราะห์ศพ คุณธรรมนูญ แสงประทุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 55 คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงิน สงเคราะห์ศพ คุณธรรมนูญ แสงประทุม (3)
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2555 คณะกรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และตัวแทนสมาชิกในอำเภอต่างๆ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2555 คณะกรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และตัวแทนสมาชิกในอำเภอต่างๆ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ (6)
คณะกรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ในวันที่ 26 ต.ค. 2555   ระหว่างเวลา 09.30-14.00 น.คณะกรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ในวันที่ 26 ต.ค. 2555 ระหว่างเวลา 09.30-14.00 น. (13)
เมื่อวันที่ 21 ก.ย.55 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. กรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้ออก  หน่วยให้บริการและพบปะสมาชิก ณ โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 21 ก.ย.55 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. กรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้ออก หน่วยให้บริการและพบปะสมาชิก ณ โรงพยาบาล (17)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 นายชิตชนินทร์ นิยมไทย กรรมการเลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการรับฝากเงินเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 นายชิตชนินทร์ นิยมไทย กรรมการเลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการรับฝากเงิน (5)
การตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดที่ 3การตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดที่ 3 (5)
การตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดที่ 2การตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดที่ 2 (5)
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2555   ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา (11)
การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร 140 ปี โรงพยาบาลกระบี่การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร 140 ปี โรงพยาบาลกระบี่ (31)
การปรับปรุงสำนักงานชั้น 3 เป็นห้องประชุมการปรับปรุงสำนักงานชั้น 3 เป็นห้องประชุม (17)