ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง เนื่องในโอกาสเข้า  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง เนื่องในโอกาสเข้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ (1)
วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด และนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ห้กับวัดนาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด และนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ห้กับวัดนาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (5)
วันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 2560 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมด้วยจิตอาสาคุณ ศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลเกาะลันตาวันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 2560 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมด้วยจิตอาสาคุณ ศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลเกาะลันตา (13)
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (40)
วันพุธที่ 13 ก.ย. 2560 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พร้อมด้วยจิตอาสาคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลลำทับวันพุธที่ 13 ก.ย. 2560 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พร้อมด้วยจิตอาสาคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลลำทับ (21)
วันที่ 30 พ.ค. 60 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วม วันที่ 30 พ.ค. 60 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วม  (28)
วันที่ 26 พ.ค. 60 มอบเงินจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต นายพีระ  ปราบปรามวันที่ 26 พ.ค. 60 มอบเงินจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต นายพีระ ปราบปราม (2)
วันที่ 7 เม.ย. 60 สหกรณ์ออมทรัพย์ราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวันที่ 7 เม.ย. 60 สหกรณ์ออมทรัพย์ราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (11)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด (26)
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการออม พร้อมพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการออม พร้อมพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (96)
วันที่ 24-25 ก.ย. 2559 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนา วันที่ 24-25 ก.ย. 2559 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนา "โครงการทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ" ณ โรงแรมลันตารีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (44)
วันที่ 23 ก.ย. 2559 คณะกรรมการและเจ้าหน้าได้เข้าร่วมงานพร้อมมอบของขวัญสลากออมทรัพย์ทวีสินให้กับสมาชิกโรงพยาบาลกระบี่ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่วันที่ 23 ก.ย. 2559 คณะกรรมการและเจ้าหน้าได้เข้าร่วมงานพร้อมมอบของขวัญสลากออมทรัพย์ทวีสินให้กับสมาชิกโรงพยาบาลกระบี่ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ (14)
ในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2559 คุณสัมฤทธิ์ สุพรรณ กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช จิตอาสา ออกหน่วยให้บริการรับฝากเงิน และเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ณ โรงพยาบาลเหนือคลองในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2559 คุณสัมฤทธิ์ สุพรรณ กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช จิตอาสา ออกหน่วยให้บริการรับฝากเงิน และเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง (32)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2559 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. พร้อมด้วยจิตอาสา นายศักดิ์ชัย แก้วเดช ได้ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลอ่าวลึกวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2559 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. พร้อมด้วยจิตอาสา นายศักดิ์ชัย แก้วเดช ได้ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลอ่าวลึก (12)
วันพุธที่ 7 ก.ย. 2559 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก.ได้ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยาวันพุธที่ 7 ก.ย. 2559 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก.ได้ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยา (4)