บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ
สวัสดิการ
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ให้กับสมาชิกสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(อ่าน:201)
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ สำหรับพนักงานราชการ(อ่าน:209)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโลสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(อ่าน:176)
ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือสมาชิกตอบแบบสำรวจความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2567(อ่าน:181)
ประกาศ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ กรณีสมาชิกถูกอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้น เมื่อพ้นสภาพ(อ่าน:253)
ประกาศ เรื่อง แจ้งปรับการถือหุ้นรายเดือนสมาชิก(อ่าน:307)
ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 พ.ค. 2567 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. นายสาโรช หนูพงษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด
[20 พ.ค. 2567] (ดู:140)
วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นายสาโรช หนูพงษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
[26 พ.ย. 2566] (ดู:345)
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
[31 ต.ค. 2566] (ดู:483)
More
การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ 2.10


ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
Super Saving 2.50
แบบมีเป้าหมาย 3.00


ฝากประจำ 1ปี 3.00

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ฉุกเฉิน 5.95
ฉุกเฉินหมุนเวียน 5.95
สามัญ 5.95
สามัญพิเศษ 5.80
สามัญหุ้นค้ำ 5.55
สามัญเงินฝากค้ำ 5.05
พิเศษเคหะฯ 5.05
พิเศษซื้อที่ดิน 5.55
พิเศษลงทุนอาชีพ 5.80
พิเศษหมุนเวียน 5.95

 

กรกฎาคม   2567
 จ อ พพฤ ศ สอา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ASTV ผู้จัดการ-ข่าวออนไลน์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์
การบินไทย
แอร์เอเชีย
ปปง
กรุงไทย
กรุงเทพ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน