ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 พ.ค. 60 มอบเงินจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต นายพีระ  ปราบปรามวันที่ 26 พ.ค. 60 มอบเงินจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต นายพีระ ปราบปราม (2)
วันที่ 7 เม.ย. 60 สหกรณ์ออมทรัพย์ราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวันที่ 7 เม.ย. 60 สหกรณ์ออมทรัพย์ราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (11)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด (26)
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการออม พร้อมพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการออม พร้อมพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (96)
วันที่ 24-25 ก.ย. 2559 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนา วันที่ 24-25 ก.ย. 2559 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนา "โครงการทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ" ณ โรงแรมลันตารีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (44)
วันที่ 23 ก.ย. 2559 คณะกรรมการและเจ้าหน้าได้เข้าร่วมงานพร้อมมอบของขวัญสลากออมทรัพย์ทวีสินให้กับสมาชิกโรงพยาบาลกระบี่ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่วันที่ 23 ก.ย. 2559 คณะกรรมการและเจ้าหน้าได้เข้าร่วมงานพร้อมมอบของขวัญสลากออมทรัพย์ทวีสินให้กับสมาชิกโรงพยาบาลกระบี่ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ (14)
ในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2559 คุณสัมฤทธิ์ สุพรรณ กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช จิตอาสา ออกหน่วยให้บริการรับฝากเงิน และเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ณ โรงพยาบาลเหนือคลองในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2559 คุณสัมฤทธิ์ สุพรรณ กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช จิตอาสา ออกหน่วยให้บริการรับฝากเงิน และเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง (32)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2559 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. พร้อมด้วยจิตอาสา นายศักดิ์ชัย แก้วเดช ได้ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลอ่าวลึกวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2559 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. พร้อมด้วยจิตอาสา นายศักดิ์ชัย แก้วเดช ได้ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลอ่าวลึก (12)
วันพุธที่ 7 ก.ย. 2559 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก.ได้ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยาวันพุธที่ 7 ก.ย. 2559 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก.ได้ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยา (4)
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 59 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอพระขอบคุณท่านวิทยากร  เจ้าหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษา รวมทั้งจนท.ทุกท่าน  ที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ประจำปี 2559เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 59 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอพระขอบคุณท่านวิทยากร เจ้าหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษา รวมทั้งจนท.ทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ประจำปี 2559 (7)
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (25)
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ร่วมกับร้านโจ๊กเหมี่ยวหลัน  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัดเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ร่วมกับร้านโจ๊กเหมี่ยวหลัน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด (16)
เมื่อวันพุธที่ 7 ต.ค. 58 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด  ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่เมื่อวันพุธที่ 7 ต.ค. 58 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่ (12)
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก.  ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย และมอบเงินสงเคราะห์ศพบิดาของคุณสัญญา รักษารัตน์ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย และมอบเงินสงเคราะห์ศพบิดาของคุณสัญญา รักษารัตน์  (1)
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด  ออกหน่วยให้บริการรับฝากเงินและเพิ่มหุ้นให้กับสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยาเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ออกหน่วยให้บริการรับฝากเงินและเพิ่มหุ้นให้กับสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยา (9)