ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายภิญโญ ธารางกูร รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้  กับสมาชิกประจำปี 2561 ในหลักสูตร การทำขนมชั้น และขนมถึงทอง โดยมีอาจารย์นวกมล ปราบเสร็จ เป็นวิทยากรอบรมวันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายภิญโญ ธารางกูร รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ กับสมาชิกประจำปี 2561 ในหลักสูตร การทำขนมชั้น และขนมถึงทอง โดยมีอาจารย์นวกมล ปราบเสร็จ เป็นวิทยากรอบรม (28)
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายสวรรค์ ต่อติด ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขกระบี่ จำกัดวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายสวรรค์ ต่อติด ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขกระบี่ จำกัด (29)
ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่ ผู้ตอบแบบประเมินหมายเลข 0153 ให้สมาชิกที่มีหางบัตรหมายเลขดังกล่าวมาแสดง เพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สนง.สหกรณ์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่ ผู้ตอบแบบประเมินหมายเลข 0153 ให้สมาชิกที่มีหางบัตรหมายเลขดังกล่าวมาแสดง เพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สนง.สหกรณ์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ (2)
ประกาศผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน หมายเลข 00287 ขอให้สมาชิกที่ตอบแบบประเมินหมายเลขดังกล่าวเข้ามาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานค่ะประกาศผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน หมายเลข 00287 ขอให้สมาชิกที่ตอบแบบประเมินหมายเลขดังกล่าวเข้ามาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานค่ะ (4)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเบื้องต้นประจำปี 2561วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเบื้องต้นประจำปี 2561 (16)
ประกาศผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนมกราคม 2561 ได้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน หมายเลข 179 ขอให้สมาชิกที่ตอบแบบประเมิน  หมายเลขดังกล่าวนำหางบัตรเข้ามาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานประกาศผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนมกราคม 2561 ได้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน หมายเลข 179 ขอให้สมาชิกที่ตอบแบบประเมิน หมายเลขดังกล่าวนำหางบัตรเข้ามาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงาน (6)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายก่อเดช ยะลา เลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายก่อเดช ยะลา เลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (8)
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (9)
วันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด และจิตอาสาคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัดวันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด และจิตอาสาคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด (22)
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง เนื่องในโอกาสเข้า  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง เนื่องในโอกาสเข้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ (1)
วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด และนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ห้กับวัดนาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด และนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ห้กับวัดนาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (5)
วันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 2560 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมด้วยจิตอาสาคุณ ศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลเกาะลันตาวันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 2560 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมด้วยจิตอาสาคุณ ศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลเกาะลันตา (13)
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (40)
วันพุธที่ 13 ก.ย. 2560 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พร้อมด้วยจิตอาสาคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลลำทับวันพุธที่ 13 ก.ย. 2560 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พร้อมด้วยจิตอาสาคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลลำทับ (21)
วันที่ 30 พ.ค. 60 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วม วันที่ 30 พ.ค. 60 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วม  (28)