ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้ไปออกหน่วยที่โรงพยาบาลลำทับวันที่ 7 ตุลาคม 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้ไปออกหน่วยที่โรงพยาบาลลำทับ (10)
กิจกรรมออกหน่วยบริการสมาชิกที่ รพ.เขาพนม‏กิจกรรมออกหน่วยบริการสมาชิกที่ รพ.เขาพนม‏ (4)
กิจกรรมการออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยา วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 08.30-12.00 น.กิจกรรมการออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยา วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 08.30-12.00 น. (8)
กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการแก่สมาชิกและรับฝากเงินกับสมาชิก ณ โรงพยาบาลอ่าวลึก วันที่ 9 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการแก่สมาชิกและรับฝากเงินกับสมาชิก ณ โรงพยาบาลอ่าวลึก วันที่ 9 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. (6)
กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรการจัดดอกไม้สด ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค. 54กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรการจัดดอกไม้สด ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค. 54 (52)
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554 (41)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด สหกรณ์  ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (16)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 นายกฤษณ์ ขันติ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้  มีการมอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 นายกฤษณ์ ขันติ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้ มีการมอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (5)
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจทารก ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจทารก ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 (15)
ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 (4)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายสุธน เชี่ยวชาญร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายสุธน เชี่ยวชาญ (2)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ณ ห้องนพรัตน์   โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ทการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท (30)
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี้ยมชมกิจการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี้ยมชมกิจการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายชัยเลิศ บุษวรรณโณ เมื่อวันที่   11 พฤศจิกายน 2553สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายชัยเลิศ บุษวรรณโณ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 (1)
กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 26 ปี สายใยสัมพันธ์ สานฝัน สอ.สธ.กระบี่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553   ณ ห้องอาหารโรงแรมโกลเด้น ฮิลล์กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 26 ปี สายใยสัมพันธ์ สานฝัน สอ.สธ.กระบี่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ ห้องอาหารโรงแรมโกลเด้น ฮิลล์ (48)