ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกประจำปี 2558เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกประจำปี 2558 (28)
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด  (6)
นายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นางวรรณวิไล ก๊กใหญ่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกาะลันตา ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรถยนต์พลิกคว่ำจากการรีเฟอร์ผู้ป่วยนายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นางวรรณวิไล ก๊กใหญ่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกาะลันตา ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรถยนต์พลิกคว่ำจากการรีเฟอร์ผู้ป่วย (1)
ประธานกรรมการ กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวินัย ทองทิพย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด  ที่ไดัรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดประธานกรรมการ กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวินัย ทองทิพย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ที่ไดัรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (4)
ประธานกรรมการ ผู้จัดการ มอบของขวัญวันเกิดให้กับสมาชิก ประจำปี 2557ประธานกรรมการ ผู้จัดการ มอบของขวัญวันเกิดให้กับสมาชิก ประจำปี 2557 (10)
9 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด9 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (1)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน และศึกษาดูงานสหกรณ์วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน และศึกษาดูงานสหกรณ์ (5)
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยนเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยนเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (3)
นางวิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จัดการเป็นตัวแทนมอบของขวัญ เพื่อเป็นรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557  ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี่นางวิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จัดการเป็นตัวแทนมอบของขวัญ เพื่อเป็นรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ (1)
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สสธท.ให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตค่ะของนายอนันท์ ประจันเตมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สสธท.ให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตค่ะของนายอนันท์ ประจันเต (2)
ภาพกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดภาพกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด (1)
ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย  และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 20,000.-บาท แก่ทายาทของนายอนันท์ ประจันเต สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้เสียชีวิต  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 20,000.-บาท แก่ทายาทของนายอนันท์ ประจันเต สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา (2)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.56ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.56 (60)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายชิตชนินทร์ นิยมไทย เลขานุการ และนางวิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จัดการ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี เนื่องในโอกาศฉลองครบรอบ 40 ปีสหกรณ์ฯวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายชิตชนินทร์ นิยมไทย เลขานุการ และนางวิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จัดการ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี เนื่องในโอกาศฉลองครบรอบ 40 ปีสหกรณ์ฯ (1)
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 55 คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงิน  สงเคราะห์ศพ คุณธรรมนูญ แสงประทุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 55 คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงิน สงเคราะห์ศพ คุณธรรมนูญ แสงประทุม (3)